Медичні

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення: навчальний посібник

Лют 01, 2024

Внутрішня медицина: модуль 1, змістовий модуль 4 «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення»: навч. посіб. для студентів 4 курсу медичних факультетів в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» / С. М. Кисельов [та ін.]. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 242 с.
ISBN 978-617-7519-58-3
Друк на вимогу (Print on demand, POD)
Форма: друкована книга (видання) 242 с. (чорно-білі)
Формат: 60х84/16 – 385,00 грн.
Форма: друкована книга (видання) 242 с. (коль. іл.)
Формат: 60х84/16 – 550,00 грн.
Обкладинка: тверда
Мова: українська

Навчальний посібник «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення» містить матеріали для підготовки студентів 4 курсу медичного факультету до практичних занять в межах Змістового модуля 4 Модуля 1 навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» в межах освітньо-професійної програми «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти України галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», професійної кваліфікації «Лікар».
В посібнику викладено основи сучасних знань з діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення. Для студентів медичних закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ
ВСТУП
ДИСПЕПСІЯ
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА
ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ
ПЕПТИЧНА ВИРАЗКА ШЛУНКУ ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
ЦЕЛІАКІЯ ТА ІНШІ ЕНТЕРОПАТІЇ
ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКА. СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОЇ КИШКИ
ЗАХВОРЮВАННЯ БІЛІАРНОГО ТРАКТУ
ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ
ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ
ЛІТЕРАТУРА