Медичні

Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення: навчальний посібник

Січ 30, 2024

Внутрішня медицина: модуль 1, змістовий модуль 4 «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення»: навч. посіб. для студентів 4 курсу медичних факультетів в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» / С. М. Кисельов [та ін.]. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 242 с.

ISBN 978-617-7519-58-3
В посібнику викладено основи сучасних знань з діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів травлення. Для студентів медичних закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації.