Гуманітарні

НовітНя політичНа лексика

Жов 03, 2019

За заг. редакцією доктора політичних наук Хоми Н. М

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотво-ри) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 492 с.

ISBN 978-966-418-278-5

Енциклопедичний словник-довідник охопив новітню політичну лексику, охопивши понад 1000 термінів. Може використовуватися при вивченні курсів «Політологія», «Історія політичної думки», «Історія політико-правових вчень», «Основи демократії» та ін. Підготовлений провідними українськими науковця-ми-політологами, істориками, соціологами, філософами.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.

Новітня політична лексіка