Гуманітарні

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Жов 23, 2019

Кукалець М.В.

Методика викладання природознавства у початковій школі: навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів спеціальності «Початкова освіта»: Навч. посібник. – Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 223 с.

ISBN 978-966-418-166-9

Навчально-методичний посібник побудований за принципом модульності. У посібнику розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства у початковій школі. Опрацьовані відповідно до навчальної програми практичні та лабораторні заняття, індивідуальна і самостійна робота, таблиці, схеми, тести, завдання до кожного модуля, а також література, словник-довідник основних термінів і понять з методики викладання природознавства у початковій школі.

Навчально-методичний посібник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

Методика_виклад_природознавства_початкова_школа