Гуманітарні

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

Жов 24, 2019

Пагута Т. І.

Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: Навчально-методичний посібник / Упорядник Т. І. Пагута. – Львів, «Новий Світ-2000», 2020. – 300 с.

ISBN 978-617-7519-25-5

У навчально-методичному посібнику представлені теоретичні основи й методичні підходи до розвитку математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Розкриті дидактичні основи математичного розвитку, питання формування кількісних, просторових, часових, геометричних уявлень у дітей дошкільного віку. Запропоновано завдання для самоперевірки та тестові завдання для підсумкового контролю.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», викладачів закладів вищої освіти, вихователів.

Методика формування елементарних математичних уявлен