Гуманітарні Новинки

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Вер 26, 2019

Кравець М.С.

Культурологія: розвиток культури в інформаційному вимірі: підручник для студентів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, природничих та технічних спеціальностей. Дисципліна за вибором. – Львів: Новий Світ- 2000, 2020. – 350 с.

ISBN 978-617-7519-49-1

У підручнику систематизовані і викладені основні теоретичні засади науки про культуру у контексті її інформативного розвитку. Панорамне висвітлення проблем культурології базується на нормативних документах Міносвіти і науки України, розділах з дисциплін «Культурологія» та «Українська і зарубіжна культура», що вивчаються у вишах України. У запропонованому підручнику застосований диференційований поділ матеріалу за рівнем базисних знань студентської аудиторії. Враховано прагнення студентської молоді до самостійного пошуку відповідей на складні питання розвитку культури інформаційного суспільства у ХХІ ст.

У відповідності з вимогами сучасних освітніх стандартів, становленням України повноправним учасником єдиного європейського освітнього простору у підручнику подана авторська концепція бачення сучасного змісту дисципліни, як необхідної складової загальної гуманітарної і технічної підготовки випускника вищої школи постіндустріального суспільства.

Підручник орієнтований на студентів, аспірантів, науковців яким не байдужа доля людської цивілізації, які здатні мислити прогностично, передбачати долю своєї країни, людства, себе і сім’ї. Працювати заради їх блага і майбутнього.

Культурологія розвиток культури в інформаційному вимірі