Технічні та спеціальні

ХАРЧОВА ХІМІЯ

Лис 29, 2019

Я.П. Скоробогатий, А.В. Гузій, О.М. Заверуха

Харчова хімія : Навчальний посібник / – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 514 с.

ISBN 978-966-418-203-1

У посібнику викладено основи загальної, неорганічної та біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів. Розглянуто методи дослідження сировини та харчових систем, основні класи речовин – компонентів харчових продуктів, види забруднювачів харчових систем, їх вплив на людський організм.

Для студентів напрямів підготовки “Харчові технології та інженерія” та “Готельноресторанна справа” вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації.

Харчова хімія