Технічні та спеціальні

КАРТУВАННЯ ҐРУНТІВ

Гру 18, 2019

Р.М. ПАНАС

Картування ґрунтів: Польовий практикум/ За загальною редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка АН ВО України. – Львів: «Новий Світ–2000», 2020. – 209с.

ISBN 978-966-418-060-7

У польовому практикумі розглянуто передумови і розвиток картування ґрунтів. Особлива увага звернута на організацію і виконання ґрунтово-картографічних робіт із застосуванням сучасних методів польових і лабораторних досліджень. Описано методику складання і оформлення ґрунтових карт і відповідних ґрунтових картограм.Наведено поради щодо коректування матеріалів великомасштабних грунтовихобстежень проведених в попередні роки.В окремому розділі подано генетико-морфологічну будову і властивості основних типів ґрунтів Укураїни. В кінці практикума описано можливості використання матеріалів ґрунтових досліджень у сільськогосподарському виробництві, проведенні землеустрою і земельного кадастру.

Польовий практикум призначений для підготовки фахівців напряму „Геодезія, картографія та землевпорядкування” спеціальності „Землевпорядкування та кадастр ”.

Картування грунтів