Гуманітарні

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Жов 03, 2019

Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андру-щенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–2000», 2020. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.

ISBN 978-966-418-285-7

У підручнику проаналізовано генезу розвитку світової політичної думки – від її заро-дження до сьогодення. Представлено основні напрямки вивчення політичної проблемати-ки, представлені мислителями різних історичних періодів. Значна увага приділена методо-логічним і доктринальним підходам до аналізу політичної проблематики у XX cт.

Для студентів-політологів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою й історією її еволюції.

Історія політичної думки Том 2