Гуманітарні

Історія соціологічної думки

Жов 17, 2019

Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-до-відник  за наук. ред. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цим-балюк та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 687 с.

ISBN 978-966-418-286-4 ПП «Новий Світ – 2000»

ISBN 978-966-97585-0-7 ФОП Піча С. В.

Енциклопедичний словник-довідник висвітлює погляди близько 440 представників протосоціологічної та соціологічної думки Європи, США і Канади, Росії і Білорусії, України, Ізраїля, Індії, Китаю, Японії. Акцентується увага на персоналіях, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні «Загальної соціології», «Теоретичної соціології», «Історії соціологічної думки» та ін. навч. дис цип-лін. Підготовлений провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, полі-тологами, економістами, соц. психологами.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ всіх рівнів акредитації, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мисленням і соціологічною культурою та зацікавленні здобутками сучасної зарубіжної і вітчизняної соціології.

Історія_соціологічної_думки_єнциклоп_слов-дов