Медичні

Гносеологічні та логічні проблеми медичної діагностики: монографія

Січ 02, 2024

Гносеологічні та логічні проблеми медичної діагностики: монографія / Святослав Черкасов. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 289 с.
ISBN 978-617-7519-63-7

Друк на вимогу (Print on demand, POD)
Форма: друкована книга (видання) 289 с. (чорно-білі)
Формат: 60х84/16 – 440,00 грн.
Обкладинка: тверда
Мова: українська

Робота присвячена теоретичному аналізу гносеологічної специфіки медичної діагностики та методологічному осмисленню логіки лікарського діагнозу. Автор, філософ і лікар, тлумачить діагностику як науково-дослідний пошук, розкриває та представляє її взаємозв’язок з клініко-експериментальними дослідженнями, теоретичними знаннями; вказує на специфіку суб’єктивного і об’єктивного у медичній діагностиці; визначає сутність клінічного мислення, аналізує актуальні проблеми комп’ютерної діагностики та використання методів формалізації і моделювання у клінічній медицині. Монографія призначена для вчених-медиків, клініцистів, студентів-медиків, клінічних ординаторів, аспірантів, практикуючих лікарів, які цікавляться методологічними проблемами медицини.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ ЯК РОЗДІЛ ФІЛОСОФІЇ
РОЗДІЛ 2. ГНОСЕОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКАРСЬКА СПРАВА
РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО СУТНІСТЬ ХВОРОБИ ТА ЇЇ ПЕРЕБІГ У ХВОРОГО
РОЗДІЛ 4. СПЕЦИФІКА КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ЛОГІКА ДІАГНОСТИЧНОГО ПОШУКУ
РОЗДІЛ 5. ДІАГНОСТИКА В УМОВАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА