Економічні Новинки

Фінанси, гроші та кредит: Підручник

Тра 24, 2023

Фінанси, гроші та кредит: Підручник. / Ярошевич Н.Б. – Львів: «Новий Світ- 2000», 2023. – 414 с.

ISBN 978 – 966 – 418 – 380 – 9
У підручнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; фінансів підприємств та фінансів домогосподарств; структуру податкової системи та бюджетної систем України; механізм планування і виконання бюджетів; систему доходів та видатків бюджетів та бюджетного вирівнювання; механізм бюджетного процесу та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; механізм соціального страхування в Україні; сутність грошей, грошового обороту, грошових потоків, грошових систем, інфляції, валют, кредиту; форми та види кредиту; форми безготівкових розрахунків; інструменти грошово-кредитної політики; види, причини, методи регулювання інфляції; структуру банківської системи України; основи функціонування грошового, валютного, фондового ринків; міжнародні фінансово-кредитних організації та форми їх співробітництва з Україною. Підручник можна рекомендувати студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам.