Гуманітарні

Філософія

Жов 01, 2019

Шрамко Т.І., Шрамко Ю.Т.

Філософія: Навчальний посібник. – Львів:«Новий Світ – 2000», 2020. – 346 с.

ISBN 978-966-418-138-6

Підручник “Філософія” підготовлено авторами відповідно до типової базової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Теоретичний матеріал підручника в структурному плані розділено на три розділи. У першому – коротко висвітлюється історія світової філософії (Стародавнього світу, Європейського Середньовіччя та епохи Відродження, Нового часу, класичної і некласичної моделі філософії ХІХ – ХХ ст.), розвиток філософської думки в Україні. У наступних двох розділах значне місце відведено питанням буття, онтології єдності матерії, руху, простору і часу, сутності і формам свідомості, філософському вченню про розвиток (закони і категорії діалектики), основному змісту пізнавальної діяльності.
Висвітлюються питання соціальної філософії (суспільство і роль чинників у його розвитку, культура, історичні типи суспільств). Особлива увага приділяється філософській концепції людини, її взаємодії з суспільством, місцю цінностей в житті людини і суспільства. Глобальні проблеми людства і людини та шляхи виживання людства.
Подано персоналії видатних вітчизняних і зарубіжних філософів і предметний покажчик.

ФІлософія