Гуманітарні

Економічна соціологія

Жов 02, 2019

Ю. Б. Івасюк

Економічна соціологія: Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Новий
Світ-2000, 2020. – 116 с.

ISBN 966-7827-92-5

У книзі порушуються актуальні проблеми економічної соціології як науки та навчальної дисципліни, розкриваються основні її поняття, методи, об`єкт та предмет дослідження, пропонуються нові підходи до вивчення економіко-соціального середовища.

Посібник призначений для студентів, викладачів, учнів та усіх, хто цікавиться економічною соціологією.

Економічна соціологія