Новинки Технічні та спеціальні

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Гру 18, 2019

Сафранов Т.А., Губанова О.Р., Лукашов Д.В.

Еколого-економічні основи природокористування : навчальний посібник / Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. – Львів: «Новий Світ-2000», 2018. – 350 с.

ISBN 978-966-418-2

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи класичної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, екологоекономічні аспекти та проблеми раціо-нального природокористування. Може бути використаний студентами вищих навчальних закладів при вивченні окремих розділів дисциплін: «Екологія», «Загальна екологія та неоекологія», «Оптимізація природокористування», «Економіка природокористування» та ін.

Еколого-економ. основи природокористування