Технічні та спеціальні

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Гру 06, 2019

Бегей С. В., Шувар І. А.

Екологічне землеробство: підручник – Львів: “Новий Світ–2000”, 2020. – 429 с.

ISBN 966-418-037-8

Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості ґрунту. Викладено основи гербології, сівозміни і насичення їх культурами проміжного виро-щування з врахуванням звичайних одноврожайних і двоврожайних сівозмін короткої ротації для реформованих державних і приватних сільськогосподарських підприємств, систему диференційованого обробітку ґрунту під основні сільсько-господарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії; ґрунтозахисну контурно-меліоративну систему землеробства. Значну увагу приділено впровадженню інтенсивних зональних систем землеробства у різних грунтово-кліматичних зонах України.

Для сільськогосподарських вищих навчальних закладів освіти II-IV рівнів акре-дитації з агрономічних, економічних спеціальностей та землеустрою, а також може бути використаний біологічними факультетами університетів та спеціалістами сільськогосподарського виробництва АПК.

Екологічне землеробство