Технічні та спеціальні

ДЕТАЛІ МАШИН

Лис 21, 2019

В. О. Малащенко

Деталі машин. Конспект лекцій : підручник / В. О. Малащенко. – Львів : «Новий Світ-2000», 2020. – 193[3] с.

ISBN 978-966-418-258-1

Конспект лекцій в короткій формі знайомить студентів з основами дисципліни «Деталі машин»: її задачами, змістом, методикою проектування машин, поняттями, визначеннями, стандартами, конструкціями деталей, правилами інженерних розрахунків та конструювання механічних засобів.

Текст конспекту супроводжується схемами, креслениками та множиною рисунків деталей і складальних одиниць.

Дане видання призначено для студентів механічних спеціальностей очної, заочної форм навчання та екстернату.

Деталі_машин_консп_лекц