Економічні Новинки Популярні

Технології підтримки процесів прийняття рішень

Січ 28, 2019 bool

Технології підтримки процесів прийняття рішень. Верес О.М., Катренко А.В., Пасічник В.В., за науковою редакцією д.т.н., професора, В.В. Пасічника, Підручник. – Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2018. –568 с

Підручник містить матеріал необхідний для вивчення інформаційних технологій, методів та програмних засобів, призначених для підтримки процесів прийняття рішень в інтелектуальних інформаційних систем, що дасть змогу реалізувати процес отримання необхідної інформації та здійснити розробку підсистем та інтелектуальних процедур підтримання процесів прийняття рішень в інформаційних системах. Підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Системний аналіз» галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених спеціальностей, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

ISBN 978-617-7519-20-3

© О.М.Верес, Катренко А.В., В.В.Пасічник, 2018

© Видавництво “Новий Світ – 2000”, ФОП Піча С.В.2018